Dermatoallerji

 

Allerjik deri hastalıkları çok değişik klinik özellikler gösterebilir. Bunların çoğunda tanı koymada zorlanılmaz. Ancak nedeninin ortaya konulamaması durumunda tedaviler sadece bulguları baskılamaya yönelik olur ve allerji yapan madde ile karşılaşma sonrasında bulgular yenileyecektir. Allerjen maddeler vücuda dokunma, solunum ve besinlerle girerler. Dokunulan maddelerle olan allerjik dermatozlarda yama testi (Patch test) ile etken madde belirlenmeye çalışılır. Solunum ve gıda ile alınan allerjenlerle ilgili kanda yapılan testler kısıtlı bilgi verir. Etkenin netleştirilmesi için Prick test adı verilen delme testleri yapılır. Böylece belirlenen madde ya da maddelerden uzaklaşılması bulguların ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Allerjen maddelerden uzaklaşılmasının mümkün olamadığı durumlarda aşılar ya da duyarsızlaştırma tedavileri uygulanır.


Bu sitede yer alan tüm yazılar bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için hekiminizle iletişime geçebilirsiniz.