İyontoforez


İyontoforez (Galvanik Akım Tedavisi), el ve ayak aşırı terlemelerinin tedavisinde sık kullanılan bir yöntemdir. Etki mekanizması ter bezleri aktivitesinde rol alan iyon transferinin bozulması ve ter bezi kanallarının tıkanmasıdır.  Yöntem ekrin ter bezininin aktivitesini durdurur ancak etki kısa süreli olduğu için, tedaviye aksatmadan devam edilmesi gereklidir. Uygulama yapılan bölgelerde hafif kızarıklık, geçici hafif şişlik, bazen küçük kabarcıklar ve yanma hissi olabilir. Bunlar geçici etkilerdir ve genel olarak güvenli bir yöntemdir. Hamileler ve kalp pili ya da ortopedik protez gibi cihazları bulunanlarda yapılmaz.


Aşırı Terleme

Terleme, fizyolojik ve yaşam için gerekli bir olay olmakla birlikte, aşırı terleme yani ‘hiperhidrozis’ kişinin yaşam kalitesini önemli düzeyde bozan patolojik bir durumdur. Terleme temel olarak vücudun ısı düzenlenmesinde veya strese bağlı olmak üzere iki şekilde ortaya çıkar. Isı düzenlenmesi haricinde,  ihtiyacın üzerinde olan terleme hiperhidrosiz olarak kabul edilir.

Vücuttaki ter bezleri erkin, apokrin ve apoekrin ter bezleridir. Bunların sayıca büyük bölümünü erkin ter bezleri oluşturur.  Hiperhidrozda temel sorun erkin ter bezlerinin sinir iletisindeki aşırılıktır.

Hiperhidrozis tedavisi bölgesel, sistemik ve cerrahi yöntemler şeklinde gruplandırılabilir. Eğer aşırı terlemeye neden olan bir hastalık varsa (Tiroid bezinin aşırı çalışması gibi), altta yakan sebebin tedavisi tabloyu tamamen iyileştirebilir.

Altta yatan bir sebep yoksa terlemeyi azaltacak yada ortadan kaldıracak bazı tedaviler uygulanır, Alimunyum tuzu içeren terleme önleyicilerin etkisi zayıftır. İyontoforez ve botulinyum enjeksiyonları ana tedaviyi oluşturur.

El ve ayak terlemelerinin yanı sıra koltuk altı terlemelerinde de özel yapılandırılmış apareyler kullanılarak etkinlik sağlanır. Tüm bölge uygulamalarında haftada 3-5 kez ortalama 30-40 dakika süren uygulama yapılır.


KAYNAKLAR:

Williams H. Evidence-based Dermatology. 2003

Raulin C. Laser and IPL Technology in Dermatology and Aesthetic Medicine 2011

Wolf K. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine, 2008

Bolognia JL. Dermatology, 2003

Marks JG. Lookingbill and Marks’ Principles of Dermatology, 2013

Copyright © 2013


Bu sitede yer alan tüm yazılar bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için hekiminizle iletişime geçebilirsiniz.