DR. HANDAN TUNCAY (AKUPUNKTUR)


Dr. Handan Tuncay 1958 Manisa doğumludur, lise eğitimini İzmir Karşıyaka Kız Lisesi’nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam etmiş ve 1983 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından 2 yıllık devlet mecburi hizmetini 1983 – 1985 yılları arasında Tunceli Ovacık Sağlık Merkezi ve Tunceli … yapmıştır. 1985 - 1989 yılları arasında İzmir Ödemiş Hamamköy Sağlık Ocağı ve İzmir Karşıyaka Sasalı Sağlık Ocağı’nda 1989 – 1995 yılları arasında İzmir Konak Merkez Sağlık Ocağı ve Konak Sağlık Grup Başkanlığı’nda, 1995 – 2005 yılları arasında İzmir Karşıyaka Verem Savaş Dispanserinde çalışmıştır. 2005 yılında emekli olduktan sonra Kasım 2005 – Ocak 2016 tarihleri arasında İzmir Bornova Şifa Hastanesi’nde hemodiyalizden sorumlu hekim olarak çalışmıştır. 01.12.2017 - 04.05.2018 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 1. Dönem Akupunktur Sertifikalı Eğitim programını tamamladıktan sonra akupunktur üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmıştır.

 

1986, İzmir Kuduz Tedavi Müessesesi, Kuduz ve kuduz aşısı hakkındaki yeni gelişmeler

TTB İzmir Tabip Odası, Mezuniyet sonrası eğitim programı aciller eğitimi programı

TTB İzmir Tabip Odası, Mezuniyet sonrası eğitim programı temel çocuk sağlığı programı

TTB İzmir Tabip Odası, Mezuniyet sonrası eğitim programı ruh sağlığı kursu

1992, TTB Merkez Konsey Başkanlığı, İzmir Tabip Odası iş hekimliği kursu sertifikası

20 Kasım 1992, DEÜTF Çocuk Kardiyolojisi, mezuniyet sonrası eğitim kursu

1993, Türk Diyabet Cemiyeti İzmir Şubesi , EÜTF, DEÜTF Endokrinoloji Birimleri, diyabet günleri eğitim semineri

Ekim 1993 / Mart 1994, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, birinci basamakta ruhsal sağlık ve bozukluklar

01.09.1994 / 02.09.1994 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, ASSAP hizmet içi eğitim, ishalli hastalıkların kontrolü

16 – 20 Haziran 1997, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Tüberküloz Danışma Kurulu, tüberküloz eğitimi programı

14.05.1998, Efe Çocuk Vakfı, mezuniyet sonrası eğitim aşılar

19 Mart 2002, EÜTF Pediatri, Pediatrik Psikiyatri, çocuk istismarı ve ihmali

3 – 5 Nisan 2003, Malatya Verem Savaşı Derneği, 23. Ulusal tüberküloz ve göğüs hastalıkları kongresi

05 – 06 – 07 Ocak 2004, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, tüberküloz hastasına doğrudan gözetimli tedavi uygulamaları eğitimi

2 - 3 Aralık 2004, DEÜTF Pediatri, pediatri günleri sempozyumu

22 Aralık 2004, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, DEÜTF İmmünoloji – Romatoloji, DEÜTF Aile Hekimliği, romatizmal hastalıklara yaklaşım

Nisan 2005 – Ekim 2005, İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, hemodiyaliz kursu

8 Mayıs 2005, FMC – Türkiye, IV diyaliz eğitimi toplantısı

30 Mart – 2 Nisan 2006, Türk Nefroloji Derneği, Nefroloji kaş okulu

28 Ekim – 01 Kasım 2006, TND, 23. Ulusal Nefreloji hipertansiyon diyaliz ve transplastasyon koupresi

18 Kasım 2007, TND, 24. Ulusal Nefroloji, hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi  9. Ulularası … nefroloji ve üroloji konferansı

19 – 23 Kasım 2008 TND, 25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi

22 – 26 Eylül 2010, TND, 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi

19 -23 Ekim 2011, TND, 28. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi

14 – 18 Kasım 2012, TND, 29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, diyaliz ve transplantasyon kongresi

28 – 31 Mart 2013, TND, nefroloji kış okulu

20 – 23 Mart 2014, TND, nefroloji kış okulu

8 -12 Nisan 2015, Hipertansiyon, Diyaliz Transplantasyon Derneği, 4 güncel böbrek hastalıkları, hipertansiyon ve transplantasyon toplantısı

01.12.2017 – 04.05.2018, T.C Yeditepe Üniversitesi, 1. Dönem Akupunktur S… Eğitim Programı

5 – 6 – 7 Ekim 2018, Fonksiyonel Tıp Akademisi, Kadın hormon düzensizlikleri ve hormon … konulu fonksiyonel tıp eğitim kursu

9 – 11 Kasım 2018,  Nogier Türkiye, Fransız kulak akupunkturu 1. Modül klinik ve pratik … semineri

16 – 18 Kasım 2018, Fonksiyonel Tıp Akademisi, HPA stres aksı – tiroit erkek hormonları konulu fonksiyonel tıp eğitim kursu

24 – 27 Nisan 2019, TÜSEB T.C. Sağlık Bakanlığı, 2. Uluslararası geleneksel ve tamamlayıcı tıp kongresi kronik hastalıklarda GEİAT uygulamaları