PROF. DR. ŞEBNEM ÖZKAN

Doğum Yeri ve Yılı                                  

İzmir , 1959

Lisans Eğitimi   

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1982

Uzmanlık Eğitimi      

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, 1989

Akupunktur Eğitimi

Yedi Tepe Üniversitesi, 2014

Akademisyenlik      

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak Dermatoloji Anabilim Dalı; Yardımcı Doçent, 1991

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak Dermatoloji Anabilim Dalı; Doçent, 1992

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak Dermatoloji Anabilim Dalı; Profesor, 1998

İdari Görevler    

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı; 1999-2009

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı; 2000-2006

Sivil Toplum Örgütü Üyelikleri   

European Academy of Dermatovenereology

Türk Dermatoloji Derneği

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Medeni Durum               

Evli, 2 kız çocuk sahibi