Nevus Haritalandırma

Benler üzerinden gelişen kanserlerin (melanoma) erken tanısında yaşam kurtarıcı olabilmektedir. Benlerin ve diğer renkli deri tümörlerinin ayrımını kolaylaştırmaktadır.

Benlerin bazıları melanoma geliştirmeye daha yatkındır. Ben türlerinin belirlenmesinde ve ben kanserlerinin erken dönemlerinde tanıyı sağlayan bazı dermaskopik tanı kriterleri bulunmaktadır. Dermoskopik incelmeyle benlerin değişik kadranlarındaki simetrisi, pigment ağı düzeni, pigment noktalanmaları, yuvalanmaları ve çizgilenme özellikleri, şekilsiz elemanların varlığı belirlenerek dermoskopik skor adı verilen bir değerlendirme yapılır. Bir başka deyişle benlerde belirlenen özellikler, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir olabilmesi için sayısal değerlere dönüştürülür. Benlerin izleminde bu değerlendirme çok önem taşımaktadır.

Vücudunda çok sayıda beni olanlar, ailesinde ben kanseri olanlar ve çocukluk ya da gençlik döneminde güneş yanığı öyküsü olanlarda, melanoma (ben kanseri) gelişim riski yüksek olduğundan, ben haritalarının çıkarılması suretiyle düzenli aralıklarla ve dikkatle dermoskopik izlemlerinin yapılması gerekmektedir.

KAYNAKLAR:

M.D. Robins P. M.D. Perez M. Understanding Melanoma What You Need to Know, 2005

Shapiro J. Hair Loss: Principles of Diagnosis and Management of Alopecia. 2002

Johr R. Soyer H.P. Argenziano G. Wellwnhof R.H. Scalvenzi M. Dermoscopy the Essentials. 2004

Micali G. Lacarrubba F. Dermatoscopy in Clinical Practice Beyond Pigmented Lesions. 2010

Farage M.A Miller K.W. Maibach H.I Textbook of Aging Skin. 2010

Trüeb R.M Tobin D.J.Againg Hair. 2010

Tosti A. Dermoscopy of Hair and Scalp Disorders With Clinical and Pathological Correlations. 2007

Colver G. Skin Cancer A Practical Guide to Management.  2002

 

Bu sitede yer alan tüm yazılar bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için hekiminizle iletişime geçebilirsiniz.